Ana Sayfa>Firma>Kurumsal Uyum

Kurumsal Uyum

Deutsche Messe

Uyum Beyanı

 

Deutsche Messe AG, dünyanın en büyük fuar merkezlerinden birinin işletmecisi ve birçok uluslararası ticaret fuarının organizatörüdür. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, hem iş dünyası hem de  devlet kurumları için verimli bir diyalog zemini sağlar. Fuarlarımız, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçiler için endüstri merkezli buluşma noktalarıdır. Ayrıca, müşterilerimizin dünya genelinde büyüyen önemli pazarlara ulaşması amacıyla Almanya dışında da  başarılı ticaret fuarları organize ediyoruz. Müşterilerimize çevrimiçi pazarlama ve satış kanalları sunmak adına dijital iş portallarımızdan da sürekli yararlanıyoruz.

Uluslararası bir şirket ve hizmet sağlayıcı olarak, çalışanlarımıza ve iş yaptığımız kişi ve kuruluşlara karşı sorumluyuz. İşimizi yaparken etik kurallara ve yasalara uymayı, kurumsal kültürümüzün temel ve ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Faaliyetlerimizdeki bu temel yaklaşım, çalışanlarımız, kamu hissedarlarımız, tüm müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızın yararını gözeten aşağıda belirtilen Genel Davranış Kurallarını ortaya çıkarmıştır.

Şirketimizin başarısının, profesyonel şekilde hareket eden yüksek vasıflı ve istekli çalışanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Takdir gören ve değerli olduğunu hisseden bir çalışan işine heyecanla sarılır ve şirketinin değerlerini ve hedeflerini sahiplenir. Sorumlu davranışın temelini oluşturan bu yaklaşım, şirketin başarısı için elzemdir.


I.  Uyum Prensiplerimiz

Bir ihracat ülkesi olan Almanya'nın elçiliğini yapan ve ona "vitrin" olan Deutsche Messe, bu sayede küresel ekonomiye katılır ve diğer firmalarla rekabet etmenin yanında işbirliği de yapar.  Almanya'daki ve diğer ülkelerdeki devlet yetkilileriyle ve ticari teşebbüslerin temsilcileriyle ve düzenleyici kurumlarla ve özel kişilerle, hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerle yoğun ilişki içindeyiz. Bu faaliyet alanları ne kadar çeşitli ve rekabetçi olursa olsun, hedeflerimizi sadece adil ve serbest rekabet kuralları çerçevesinde gerçekleştirme sözü veriyoruz. Aşağıdaki prensiplere sıkı sıkıya bağlıyız:

 1. Yasal Uyum ve Sosyal Sorumluluk

  Yürürlükteki tüm yasalara bağlı kalmayı ve faaliyet gösterdiğimiz iş kolunda ve her ülkede hissedarlarımızın ve müşterilerimizin çıkarlarını koruyan onlara layık bir elçi olma sözü veriyoruz. Ana işi, kendisini ve diğer şirketleri tanıtmak olan küresel bir şirket olmamız sayesinde son derece iyi tanınan bir şirketiz. Bu özel konumumuz nedeniyle, yasalara uymak için politika ve uygulamamalar yürürlüğe koymuş olmamız son derece doğru ve doğaldır.

  Uluslararası bir şirket olmamız ile birlikte güçlü bir görev duygusu, açıklık ve tüm insanlara ve kültürel geçmişlere hoşgörüyle yaklaşan bir şirket olmayı da beraberinde getirmektedir. Çalışanlarımıza sağladığımız çalışma koşulları, yaklaşımın bir yansımasıdır. Aşağı Saksonya eyaletindeki metal endüstrisi temsilcilerinin bir araya gelerek kurduğu bir şirket olarak, çalışan haklarının güvence altına alınması ve korunmasının ticari başarımız için de hayati derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuk veya zorla işçi çalıştırmıyoruz ve iş yaptığımız kişi veya kuruluşların bu gibi uygulamalarını tasvip etmiyoruz. Her türden ayrımcılığı; özellikle etnik köken, din, inanç, cinsiyet, yaş ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı reddediyoruz.

  Bu, kurum içinde ve dışındaki tüm ilişkilerimiz için de geçerlidir.

  Kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kaynak kullanımına değer veriyor; çevresel etkimizi asgari seviyeye indirmek için çalışıyoruz.

 2. Fuar Merkezi İşletmecisi ve Ticaret Fuarı Organizatörü Olarak Sorumluluk

  Fuar alanları ve fuar salonlarımız işimizin temelini oluşturur. Bu alanlar hem fiziksel olarak etkinliklerin gerçekleştiği yerler hem de bizim "kartvizitimiz" diğer bir deyişle müşterilerimizdir. Fuar alanlarımız her yıl dünyanın farklı yerlerinden gelen iki milyondan fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bu alanlar, ziyaretçilerin ve katılımcıların hem katıldıkları etkinlikler hem de Hannover şehri ve Aşarı Saksonya eyaleti ile ilgili izlenimlerini doğrudan etkiliyor.

  Bu nedenle Kongre Merkezi ile birlikte idari ve teknik destek binaları dahil fuar alanının genelinde, bina güvenliği, yangın güvenliği, temizlik ve hijyene ilişkin ilgili tüm kurallara uyum sağlanması şarttır. Ticaret fuarlarında ya da fuar alanındayken hiç kimsenin yaralanmayacağından ya da zarar görmeyeceğinden emin olmalıyız.

  Bu önceliğe hizmet eden kural ve düzenlemeler birincil önceliğe sahiptir. Bu güvenlik zorunluluğu hem kendi etkinliklerimiz hem de üçüncü kişiler tarafından bizim fuar alanlarımızda gerçekleştirilen ticaret fuarları, sergiler ve konferanslar için geçerlidir. Bu sorumluluk fuarın etkinlik günleri, kurulum ve sökülme periyotlarını da kapsamaktadır.

  Bu nedenle fuar merkezi işletmecisi ve ticaret fuarı organizatörü olarak tüm yasalara uyma ve katılımcılar, ziyaretçiler, hizmet personeli ve kendi çalışanlarımızın fiziksel güvenliğini koruma altına alan tüm kurallara uyma adına tüm sorumluluk ve tasarrufu üstleniyoruz.

  Bu sözümüz, tüm dünyada yerine getirdiğimiz fuar merkezi işletmecisi ve ticaret fuarı organizatörü görevimiz için geçerlidir.

 3. Yolsuzluğa Geçit Yok

  Deutsche Messe, faaliyetlerini daima yasalar çerçevesinde yürütür. Adil ve dürüst olmayan davranışlarda bulunmaktan kaçınırız. Çalışanlarımız yolsuzlukla mücadele yasa ve düzenlemelerine uymalıdır. Şirketimizin yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerinin kanunlara aykırı çıkar teklif etmeleri, sağlamaları, talep etmeleri veya kabul etmeleri kesinlikle yasaktır (rüşvet alma ya da verme) Bu yasak dünya genelinde faaliyet gösteren ortaklarımız ve temsil ettikleri ülke gözetilmeksizin kamu görevlileri ve memurlar ile yürütülen tüm ilişkileri kapsar. Şirketin çıkarı, hiçbir koşulda rüşveti haklı çıkaramaz ya da meşrulaştıramaz.

 4.  Serbest Rekabet (Antitröst Yasası)

  Rakiplerle yapılan ve serbest rekabeti zayıflatabilecek her tür gizli anlaşmayı reddediyoruz. Deutsche Messe, küresel ekonominin bir oyuncusu olarak, serbest rekabet ve pazar ekonomisi prensiplerine bağlıdır.

  Alman ve uluslararası antitröst yasaları serbest ticareti ve şirketler arası rekabeti sınırlandıran tüm uygulamaları yasaklamaktadır. Rakiplerle fiyatlandırma ve fuar katılımı ya da fuar merkezi kiralama ile ilgili her türden gizli anlaşma serbest rekabet prensiplerine aykırıdır ve bu yüzden de yasaktır. Aynı durum müşteri davranışı üzerine anlaşma, bölge paylaşımları ve rakiplerle birlikte yapılan ve serbest rekabeti sınırlandıran diğer tüm eylemler için de geçerlidir.

  Deutsche Messe tarafından kurulan ticaret fuarı ve katılımcı danışma komitesinin tek görevi, içerik ve odak alanlarına göre yapılan fuarın, sektörün çıkarlarına hizmet etmesini sağlamaktır. Deutsche Messe, danışma komitesi toplantılarının antitröst yasaları ile uyum içinde gerçekleştirilmesini sağlar ve ticaret fuarı ve katılımcı danışma kurulları üyelerinin toplantılar esnasında antitröst yasalarına uymalarını zorunlu kılar.

 5.  Veri Güvenliği ve Verinin Korunması

Deutsche Messe, kişisel verilerin korunması amacıyla Alman yasaları ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyar ve verilerin korunması adına organizasyonel, teknik ve yasal önlemler alarak kendisine emanet edilen kişisel ve ticari verileri, yetkisiz erişime karşı korur.

Düzgün şekilde işleyen güvenli IT sistemleri sağlıyoruz. Kurumsal kültürümüz gereği, IT sistemlerimizi yalnızca şirketimizin düzenlediği etkinlikleri ve iç prosedürlerimizi hazırlamak, düzenlemek ve takip etmek kullanıyoruz. Uyguladığımız teknik koruma yöntemleriyle, üçüncü kişilerin IT sistemlerimize kontrolsüz erişiminin önüne geçiyoruz.


II.  Uyum Yönetim Sistemi

Deutsche Messe AG, yukarıda sözü edilen Uyum Prensiplerini geliştirmek ve korumak üzere bir Uyum Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Sistem, Alman Mali Müşavirler Enstitüsü (IDW) tarafından geliştirilen ve kabul gören bir standart (PS 980) örnek alınarak modellenmiştir.

Bu standart, yolsuzlukla mücadele, antitröst yasalarıyla uyum ve etkinlik güvenliği ve emniyeti gibi konulara ilişkin iç kuralların temelini oluşturmaktadır.
Deutsche Messe AG, organizasyondaki etik uyum yönetimini denetleyen, etik uyum odak alanlarına yönelik kural ve prosedürleri oluşturan ve bu temelde şirketin etik uyum ile ilgili birimlerinde çalışan yöneticilerin belirli uyum sorumluluklarını belirleyen bir Uyum Başkanı (CCO) atamıştır.

CCO, düzenli denetimler gerçekleştirerek şirket içi uyum kılavuzları ve direktiflere riayet edilip edilmediğini belirler. CCO, çalışanlara faaliyet gösterdikleri alana dair uyum gereksinimlerini değerlendirmeleri ve karşılamaları için gerekli olan bilgi ve becerileri edindirmek üzere eğitimler organize eder. CCO'nun etik uyum ihlallerini Yönetim Kuruluna, gerekli durumlarda da doğrudan Denetim Kurulu Başkanına bildirir.


Fikirlerinizi ve geliştirmeye yönelik önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz.

Direkt Uyum birimimizle iletişime geçebilirsiniz. compliance@messe.de

Deutsche Messe AG - Yönetim Kurulu

 

 

Haberler

ISK-SODEX ARENA, Ustalar Ligi ve Geleceğin Ustaları yarışmaları ile sektörün en iyilerini ve geleceğin ustalarını belirleyecek

Halı ve zemin kaplamaları sektörünün lider fuarı DOMOTEX Turkey kapılarını açtı

DOMOTEX Turkey halı ve zemin kaplamaları sektörü devlerini Antalya’da ağırlayacak

Hannover Fairs Turkey e-Bülten

 • En son haberler ve önemli tarihler
 • Fuar ziyaretleri için daha fazla hizmet
 • Heyecan verici özel promosyonlar ve teklifler